Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Thuiszorg

Thuiszorg

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijns gezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.

Geschiedenis

In de jaren zestig van de vorige eeuw waren er nog 1450 kruisverenigingen met solistisch werkende wijkverpleegkundigen. De ontzuiling bracht deze rond 1980 terug tot ruim 200 kruisorganisaties, waarbij in teamverband wordt gewerkt. Ook bij de gezinsverzorging was een dergelijke ontwikkeling te zien. In de jaren zestig waren er nog duizend organisaties, in 1993 zijn er nog honderd overgebleven. De meeste kruisverenigingen zijn gefuseerd met gezinszorginstellingen en handelen tegenwoordig onder de naam thuiszorg. De oorsprong ligt in organisaties zoals het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis. Een organisatie met een rijke historie is Thuiszorg Breda


Thuiszorg video's