Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Tandartsspecialisten

Beroepsorganisaties tandarts(specialist)en

De beroepsgroep van tandartsen en tandartsspecialisten kent twee beroepsorganisaties, te weten de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) en de Associatie van Nederlandse Tandartsen (ANT). Het verschil tussen beide organisaties ligt vooral in de mate waarin het onafhankelijk functioneren van de tandarts op basis van zijn klinische deskundigheid wordt nagestreefd (ANT is daarin wat sterker). Beide organisaties worden door de overheid als representatief voor de beroepsgroep erkend.

Tandarts-specialisten: orthodontisten en kaakchirurgen

Er bestaan ten behoeve van de mondzorg twee specialismen die erkend zijn door de NMT, namelijk de orthodontist en de kaakchirurg. Beide specialismen worden erkend in het BIG-register. Zowel artsen als tandartsen kunnen na hun basisopleiding de opleiding tot specialist ‘mondziekten en kaakchirurgie’ volgen. Zij dienen dan wel de opleiding tot tandarts respectievelijk arts afgerond te hebben (‘dubbele kwalificatie’). Kaakchirurgen werken in ziekenhuizen en behandelen op verwijzing van tandarts en huisarts. Het verwijderen van verstandskiezen en wortelpuntoperaties zijn bekende behandelingen. Daarnaast behandelen kaakchirurgen letsels en afwijkingen van de slijmvliezen en bot zoals breuken, goed- en kwaadaardige gezwellen en ontwikkelingsstoornissen (bijv. schisis). Ook afwijkingen van speekselklieren en kaakgewrichten behoren tot het terrein van de kaakchirurg, evenals chirurgische ingrepen ten behoeve van botcorrecties en implantaten. Ten slotte onderzoekt en behandelt de kaakchirurg algemene ziekten in de mond (orale geneeskunde).

De orthodontist werkt meestal buiten het ziekenhuis, maar wel op verwijzing van de tandarts. Deze specialist begeleidt vooral de groei en ontwikkeling van het tand-kaakstelsel, hetgeen vaak gepaard gaat met curatief ingrijpen. Een belangrijke patiëntengroep zijn kinderen rond het twaalfde jaar. Indien nodig is bij hen door de groeiversnelling die ze rond die leeftijd doormaken het tand-kaakstelsel het beste te beïnvloeden. Maar ook bij volwassenen wordt aan tand- en kaakregulatie gedaan. In ernstige gevallen kan operatief ingrijpen (samen met de kaakchirurg) hiervan onderdeel zijn. Door verbeterde technieken kan de zichtbaarheid van ‘beugels’ geminimaliseerd worden.

Tandartsspecialisten video's


Tandartsspecialisten nieuws

Links over Tandartsspecialisten

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde