Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Tandartsen

Tandarts

Een tandarts is iemand die tandheelkunde gestudeerd heeft en dit vak in zijn volle omvang mag uitoefenen.
Tandartsen volgen een universitaire opleiding. Deze opleiding heeft een studieduur van 5 jaar (per 2007 6 jaar) en kan gevolgd worden aan de universiteiten van:

Amsterdam (ACTA) een samenwerkingsverband tussen UvA en VU)
Groningen (RuG)
Nijmegen (RU)

Na de studie tandheelkunde kan een tandarts zich in Nederland specialiseren tot kaakchirurg of orthodontist. In België kan hij zich specialiseren tot orthodontist of parodontoloog. In Nederland is voor een specialisatie tot kaakchirurg zowel het arts- als het tandartsdiploma vereist. Daarnaast zijn er tandartsen die zich hebben toegelegd op behandeling van tandvleesproblemen (tandarts-parodontoloog), het plaatsen van kunstwortels (tandarts-implantoloog), wortelkanaalbehandelingen (tandarts-endodontoloog) en kaakgewrichtsklachten (tandarts-gnatholoog).

Om in Nederland hun beroep te mogen uitoefenen moeten tandartsen zich registreren in het BIG-register. Ook moeten tandartsen op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) aangesloten zijn bij een klachtencommissie. De meeste tandartsen zijn aangesloten bij de klachtencommissie van hun beroepsgroep. Tandartsen die niet aangesloten zijn bij een beroepsgroep moeten zich individueel bij een klachtencommissie aansluiten. De twee beroepsorganisaties voor tandartsen zijn de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde ([MT) en de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

Vanwege de hoge installatiekosten van een tandartsenkabinet worden voor tandartsen meer en meer groepspraktijken opgericht, waar de uitrusting en personeel (administratief en/of tandartsassistent(e)) gedeeld kunnen worden.

Naast tandartsen zijn de andere beroepen in de mondzorg o.a. de tandartsassistent, mondhygiënist, tandprotheticus, tandtechnicus en praktijkmanager.

Tandartsen video's