Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Registerpodologen

Registerpodologen

Een registerpodoloog is een erkende paramedische voetspecialist. Hij heeft een vierjarige opleiding gevolgd en is in het bezit van het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland. De titel registerpodoloog is beschermd en hij staat geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister voor de podologie.

De registerpodoloog herkent en behandelt voetgerelateerde aandoeningen in het houding- en bewegingsapparaat. Patiënten met voet- en houdingsklachten van algemene aard en in verband met reuma, diabetes mellitus en perifere neuropathie behoren tot de doelgroep van de registerpodoloog. De registerpodoloog werkt samen met andere disciplines in de zorg vanuit een multidisciplinaire benadering, en stelt daarbij de patiënt centraal.

Registerpodologen video's