Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Psychologen

Psycholoog

Een psycholoog is een expert in de psychologie. Een psycholoog is geen arts en niet bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Iemand met een artsenopleiding die zich met geestesziekten wil bezighouden, kiest voor een specialisatie psychiatrie en kan dan als psychiater geestesziekten waar nodig behandelen met behulp van medicatie. Een psycholoog is geïnteresseerd in de achterliggende denk/voel/beleef/hersen-processen. Een belangrijk verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater geneeskunde heeft gestudeerd en vooral is gespecialiseerd in mentale stoornissen en het gedrag wat daaruit voort vloeit; hij zal problemen meer vanuit een medische hoek benaderen. Een psycholoog heeft de bevoegdheid om het gedrag van de mens te analyseren, en dit op verschillende niveaus (cognitieve processen, neurologische processen), op verschillende domeinen (sociale psychologie, differentiële psychologie) en via verschillende invalshoeken (ontwikkelingspsychologie, gedragsgenetica, gedragsanalyse) proberen te behandelen.

Opleidingen

Er bestaat een Nederlandstalige opleiding tot "master in de psychologie" aan de universiteiten van Amsterdam (Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit), Groningen, Leiden, Leuven, Maastricht, Nijmegen, Open Universiteit, Rotterdam, Tilburg, Twente, Utrecht. De Open Universiteit biedt de opleiding aan in de vorm van universitair afstandsonderwijs.
Een aanverwante opleiding op Bachelor-niveau bestaat als Toegepaste psychologie onder meer in Leiden, Amsterdam, Antwerpen, Kortrijk en Brugge.
In Nederland duren de bachelor opleiding en master opleiding elk vier jaar. In Vlaanderen duurt de bachelor opleiding drie jaar en de master opleiding vijf jaar.