Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Poliklinieken

Polikliniek

Met de term polikliniek bedoelt men een afdeling in een ziekenhuis waar mensen terecht kunnen voor een medische consultatie of kleine behandeling door een arts.

Hierbij is geen opname in het ziekenhuis voorzien. De arts kan daarbij gebruikmaken van de uitgebreidere (technische en administratieve) voorzieningen van een ziekenhuis.

Wat gebeurt er op de polikliniek?

Op de polikliniek worden afspraken gemaakt voor uw diagnostische onderzoeken en behandelingen. Verder worden er kleine onderzoeken en behandelingen ter plekke verricht, en worden de uitslagen hier aan u bekend gemaakt. De polikliniek is een vast punt binnen het gehele Patiënten Traject, waar u steeds naar terugkeert.

Wat is een poliklinische ingreep?

U bent met een medisch probleem op de polikliniek in het ziekenhuis geweest en uw chirurg heeft ter behandeling van dat probleem een poliklinische ingreep voorgesteld. Om maar een voorbeeld te noemen: u hebt een kleine zwelling in de huid en de arts wil onder plaatselijke verdoving op een (poliklinische) behandelkamer die zwelling verwijderen.

Als er verdoving voor een ingreep nodig is, kan dat 'echt' plaatselijk zijn met behulp van één of meerdere verdovingsprikken rond het te behandelen gebied. Deze verdoving duurt zo'n 20 tot 40 minuten.

Soms is bloedleegte nodig. Dat wil zeggen dat de operatie zal plaatsvinden in een bloedloos gebied. Het bloed wordt uit het operatiegebied weggemasseerd en met een opgepompte bloeddrukband wordt het gebied 'bloedleeg' gehouden. Zo'n bloedleegte band geeft een strak gevoel om de arm. Aan het eind van de ingreep wordt de band weer verwijderd, zodat het bloed weer kan doorstromen.

Wanneer de ingreep plaatsvindt onder plaatselijke verdoving, kunt u in het algemeen snel na de ingreep weer naar huis..

Hoe de ingreep precies bij u zal worden uitgevoerd is afhankelijk van wat er bij u gedaan moet worden. De arts zal u dit voor of tijdens de ingreep vertellen. U kunt gerust vragen stellen.