Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Pedicure

Pedicure

Pedicure is in Nederland een vrij beroep, wat wil zeggen dat iedereen het ook zonder diploma uit mag oefenen. In 1996 heeft minister Hermans de diploma-eis laten vervallen, evenals de rest van de vestigingseisen. Dit betekent dat er geen erkende diploma's meer zijn voor voetverzorging.

Voor 1996 waren er diverse diploma's voetverzorging, zoals de SEPVO en de EPP. Inmiddels zijn er weer twee examinerende bureaus in Nederland aangesteld door de overheid ter bevordering van de kwaliteit van de examens, namelijk het KOC in Nieuwegein en TCI uit Schoonrewoerd. Het staat ieder opleidingsinstituut vrij om gebruik te maken van hun diensten. KOC heeft de wettelijke taak om de kwalificatiestructuur voor dit beroep vorm te geven. Een kwalificatiestructuur gaat uit van de competenties nodig om dit vak naar behoren te kunnen oefenen.