Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Orthopedagogen

Orthopedagogiek

De orthopedagogiek houdt zich bezig met de problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jeugdigen. Het betreft een specialisatie in de pedagogiek die zich bezighoudt met de opvoeding van het afwijkende of gehandicapte kind.

De taak van de orthopedagoog is hulp te bieden aan het in de ontwikkeling bedreigde kind. Een orthopedagoog heeft een universitaire opleiding pedagogiek gevolgd met als specialisatie orthopedagogiek. Hiermee is de orthopedagoog bevoegd om intelligentieonderzoek te doen, de prestatiemotivatie te onderzoeken en faalangst vast te stellen. Om ook andere stoornissen te kunnen diagnosticeren is een post-doctorale opleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist te volgen.

De orthopedagoog maakt voor kinderen met leer- en gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij de opvoeding krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit.

Om dat te bereiken verricht de orthopedagoog psychologisch onderzoek bij de kinderen om te achterhalen met welke problemen zij kampen en wat daarvan de oorzaak is. Bij de daaropvolgende behandeling betrekt de orthopedagoog ook de opvoeders. De orthopedagoog geeft hun adviezen met betrekking tot de opvoeding en met betrekking tot therapeutische handelingen die zij zelf kunnen verrichten.

Orthopedagogen video's


Orthopedagogen nieuws

Links over Orthopedagogen

BOKA