Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Kraamzorg

Kraamzorg

Verzorging navelstrengklemKraamzorg of kraamhulp is geschoolde hulp na een bevalling voor de kraamvrouw en haar gezin. Een kraamverzorg(st)er biedt deze kraamhulp. Ze is soms al enige uren voor een thuisbevalling aanwezig en assisteert met verloskundige of arts bij de geboorte. Na de bevalling is ze minimaal 24 werkuren in het gezin aanwezig ter ondersteuning van moeder en baby. Ze let op de gezondheid van kraamvrouw en baby en rapporteert indien nodig aan de verloskundige of arts. De belangrijkste taak is de verzorging van de moeder en de baby, het geven van voorlichting over bijvoorbeeld borstvoeding en het beantwoorden van vragen van de ouders. De verzorgende beschikt over een grote kennis op het gebied van babyverzorging. Ze probeert het zelfvertrouwen van de nieuwe ouders te versterken en te vergroten. Tevens doet ze licht huishoudelijk werk, ontvangt het bezoek en verzorgt zo nodig de overige gezinsleden.

Geschiedenis

Eeuwenlang werd de kraamzorg door bakers gedaan. Dit waren door de praktijk geschoolde ervaren en toegewijde vrouwen, vaak gehecht aan oude beproefde methodes. De eerste cursussen voor bakers werden in 1900 opgezet. Pas in 1923 werd er een commissie ingesteld die toezicht ging houden op de kraamverzorging. De nieuwe opleiding voor kraamverzorgsters, die in 1926 van start ging. Gedurende achttien maanden, waarvan zes in de kliniek, volgende de leerling theorie-en praktijklessen. De taken die de huidige kraamverzogende in haar pakket heeft werden al in die eerste opleiding voor kraamverzogsters geformuleerd. De kraamverzogster had vooral een signalerende functie en moest voorlichting geven. Ze assisteerde bij de bevalling, verzogde moeder en kind en rapporteerde alles wat afweek van een normaal kraambed. Kraamverzorgsters waren altijd verantwoording schuldig aan de vroedvrouw, de arts of de kraamvrouwenverpleegster. Na voltooiing van haar opleiding, moest ze zich aanmelden bij een zogenaamd plaatsingsbureau, waar ze ingeschreven werd als werkzoekende en kon rekenen op regelmatig werk. Pas na inschrijving ontving ze haar insigne. Deze constructie was vooral bedoeld om te voorkomen dat gediplomeerde kraamverzorgsters zich op grote schaal particulier zouden aanbieden. Dit werkte het zogenaamde "wild bakeren" in de hand, waarbij de overheid de controle op de kraamzorg weer zou verliezen.

Kraamzorg video's