Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Huidtherapeuten

Huidtherapeuten

Het beroep huidtherapeut is relatief jong en is sinds 2003 een wettelijk erkend paramedisch beroep, de titel is beschermd. De huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid. De huidtherapeut is een paramedische beroepsbeoefenaar die werkt op verwijzing van een huisarts of specialist. Uit hoofde van het beroep is de huidtherapeut gehouden de privacy van patiënten te waarborgen en mede daarom vinden de behandelingen plaats volgens afspraak. Het onderzoek, de behandeling en de rapportage gaan bij voorkeur in samenspraak met de huisarts of specialist. Als patiënt kunt u ook zelf een huidtherapeut benaderen. Indien behandeling nodig blijkt, zal de huidtherapeut in alle gevallen eerst contact opnemen met de huisarts of behandelend specialist.

Geschiedenis

Tot de zeventiger jaren konden patiënten met huidproblemen alleen terecht bij een plastisch chirurg of een dermatoloog. Aanvullende behandelingsmethoden ter revalidatie van de zieke en / of beschadigde huid bestonden nog niet of werden beperkt uitgevoerd door een schoonheidsspecialist. Door de kennis van dermatologen (huidartsen), plastisch chirurgen en schoonheidsspecialisten te combineren ontstond een basis voor een nieuw paramedisch beroep: huidtherapie. In de loop der jaren is aan de Hogeschool van Utrecht en Eindhoven een opleiding ontwikkeld waar aanstaande huidtherapeuten breed worden opgeleid om diverse huidproblemen te kunnen behandelen in ziekenhuizen, gezondheidscentra en een eigen praktijk.

Huidtherapeuten video's