Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Gezondheidscentra

Wat is een gezondheidscentrum?

Een gezondheidscentrum is een samenwerkingsverband van hulpverleners. Uw huisarts werkt hierin samen met andere huisartsen. Bij moeilijke vragen kan één van de andere artsen advies geven als u dat goed vindt. Een second opinion is snel te regelen.

De huisartsen werken in een gezondheidscentrum ook samen met fysiotherapeuten, de thuiszorg en psychosociale zorg. Vaak is er ook een apotheek bij het centrum betrokken. Uw huisarts kan die andere hulpverleners om advies vragen en de zorg aan u met hen afstemmen. Alles in overleg met u. En niet zonder uw instemming.

In wijken waar veel kinderen geboren worden, houdt ook de verloskunde spreekuur in het gezondheidscentrum. Maar ook in minder kinderrijke wijken wordt met verloskundigen samengewerkt.

In wijken met veel oudere bewoners is de samenwerking met ouderenwerk een belangrijke pijler. En in wijken met veel mensen uit andere culturen speelt de allochtone zorgconsulent een belangrijke rol.

Kortom, een gezondheidscentrum probeert zijn zorgaanbod af te stemmen op de mensen die in zijn werkgebied wonen.