Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Geestelijke gezondheidszorg

Inhoud

Geestelijke gezondheidszorg

Bijna een kwart van de bevolking in Nederland kampt met psychische problemen. Een half miljoen mensen komt jaarlijks in contact met een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Problemen hebben te maken met de levensontwikkeling of de persoonlijke levensomstandigheden. Maar ook puur lichamelijke factoren of verslavingen zijn van invloed op de menselijke geest.

Wat de GGZ doet

GGZ-instellingen hebben als doel psychiatrische, psychische en psychosociale problemen aan te pakken. Dit gebeurt door de cliënten op de juiste manier te behandelen zodat de klachten afnemen, verdwijnen of juist voorkomen worden. Je kunt denken aan problemen als overspannenheid, straatangst, depressiviteit, verslaving, agressiviteit of schizofrenie.

Geestelijke gezondheidszorg, afgekort GGZ, is zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis of psychische klachten. De GGZ kent verschillende vormen van hulpverlening. Als deze gericht is op genezing of vermindering van klachten, wordt deze zorg meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.

Eerstelijns psychologische zorg

Eerstelijns psychologische zorg: de zorg die de lichtste klachten behandelt wordt ook wel eerstelijns psychologische zorg genoemd. Deze zorg vindt vaker plaats in een huisartspraktijk of een psychologen praktijk. De behandeling wordt door een 'GZ psycholoog'' gedaan, dit is een psycholoog die gespecialiseerd is in het behandelen van psychische klachten. De behandeling is meestal kortdurend, uitgaande van ongeveer 8 consulten van 45 minuten, verspreidt over een aantal weken tot maanden. De behandeling kan plaatsvinden in groepen of individueel.

Het kan voorkomen dat er in een huisartsenpraktijk een huisartsondersteuner werkzaam is voor mensen met psychische klachten. Deze persoon wordt ook wel de 'POH GGZ' genoemd (PraktijkOndersteunerHuisarts GGZ). Deze persoon is een verpleegkundige die samen met de huisarts en de patiënt uitzoekt wat aan de hand zou kunnen zijn en of behandeling nodig is. Daarnaast wordt gekeken wie dan het beste zou kunnen doen.

Tweedelijns geestelijke gezondheidszorg

Tweedelijns geestelijke gezondheidszorg: indien klachten ernstig zijn of niet behandeld kunnen worden in de eerstelijns zorg is een verwijzing nodig naar gespecialiseerde GGZ ofwel de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. De zorg kan geleverd worden door vrijgevestigde psychiaters of psychotherapeuten of door een instelling. Sommige algemene ziekenhuizen of academische ziekenhuizen hebben een psychiatrische afdeling. Een instelling kan bedden hebben zodat mensen opgenomen kunnen worden als dit nodig is. Meestal vindt behandeling plaats zonder opname en kunt u voor de behandeling terecht i nde praktijk of poli van de instelling. Ook kan het voorkomen dat een hulpverlener thuis komt voor behandeling. Een andere vorm van behandeling is deeltijdbehandeling. De behandeling duurt dan een halve of een hele dag, veelal in groepsverband. Er vindt dan geen overnachting plaats. Instellingen kunnen gespecialiseerd zijn in een bepaalde psychiatrische klachten zoals bijvoorbeeld anorexia, ADHD, verslavingszorg.

De behandelingen zelf kunnen vele vormen aannemen. In de eerste lijn zijn het vooral gesprekken die gevoerd worden soms in samenhang met het invullen van lijsten, in de tweede lijn is er vaker sprake van psychotherapie en of kunnen medicijnen ter ondersteuning voorgeschreven worden.

Geestelijke gezondheidszorg video's


Geestelijke gezondheidszorg nieuws

Links over Geestelijke gezondheidszorg

GGZ Beleid

GGZ Nederland