Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Echtscheidingsbemiddeling

Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt een burgerlijk huwelijk beëindigd. In de landen waar echtscheidingen toegestaan zijn, worden alle juridische banden die de echtgenoten hebben verbroken en kan elkeen, als hij of zij dat wil, opnieuw met iemand burgerlijk trouwen.

Als u te maken krijgt met een echtscheiding komt er heel wat op u af. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden. Dat is niet gemakkelijk op zo'n verdrietig moment.

Procedures

Er zijn verschillende mogelijkheden om de echtscheiding te regelen. Dit betekent dat een scheiding op meerdere manieren kan verlopen. Welke procedure u gaat volgen is voornamelijk afhankelijk van hoe goed u nog met uw ex-partner kunt communiceren

Wanneer u nog goed overweg kunt met uw ex-partner is het mogelijk de scheiding sneller en gemakkelijker af te ronden, omdat u dan samen goede afspraken kunt maken en er geen rechter nodig is die zich inhoudelijk over de zaak zal buigen. U kunt dan samen via één advocaat scheiden.

Als u aan het begin al vermoedt of weet dat het wel eens lastig kan gaan worden om samen afspraken te maken zult u met een andere voorbereiding in de scheiding moeten stappen. U heeft dan allebei een eigen advocaat nodig.

Echtscheidingsbemiddeling video's