Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Dietisten

Wat is een dietist?

Als er iemand iets weet over voeding en over wat eten doet voor je lijf dan is het wel de diëtist. Iemand mag zich pas diëtist noemen na het volgen van een 4-jarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek. Tijdens die opleiding komen alle aspecten aan bod die met eten, leven, ziekte en gezondheid te maken hebben. Maar ook leert een diëtist alles over de samenstelling van voedingsmiddelen en de bereiding ervan. Je kunt een diëtist dus met recht deskundig noemen op het gebied van voeding en dieet. En het is de professional bij uitstek voor het helpen veranderen van je eetgewoonten. Voor iedereen: jong en oud, dik en dun, gezond en ziek.

De diëtist weet, in tegenstelling tot een gewichtsconsulent, niet alleen alles over afvallen, maar coacht je ook bij andere voedingsvragen.

Een diëtist is verder verplicht zich voortdurend bij te scholen. Anders verliest de diëtist de registratie en mag het beroep niet meer uitgeoefend worden.

Wat doet een dietist?

Het woord dietist is afgeleid van het woord dieet (=Grieks voor leefregel). Dat betekent dat je het hebt over een voeding ( met leefregels) die vanwege een medische reden aan specifieke eisen moet voldoen ten behoeve van een individu. Dus er wordt een voedingsadvies of een individueel dieetplan door de dietist samengesteld in overleg met de persoon in kwestie en gericht op het gestelde doel. Er moet daarbij natuurlijk rekening worden gehouden met beperkingen en mogelijkheden. De dietist moet zich daarom tevoren goed inleven in deze persoon en in zijn omstandigheden. De dietist coacht vervolgens de patient om het dieetplan goed uit te kunnen voeren en het gestelde doel te bereiken. Samen de schouders eronder!

Dietisten video's