Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Consultatiebureaus

Consultatiebureau

Het consultatiebureau is een instituut binnen de Jeugdgezondheidszorg betaald door de gemeente. Het verzorgt medische basiszorg en preventie bij alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is een gratis instelling die adviserend werkt vanuit de eerste lijn (zonder voorafgaande verwijzing) en openstaat voor alle kinderen vanaf de geboorte. De consultatie wordt uitgevoerd door een consultatiebureauarts en een wijkverpleegkundige, ondersteund door een assistente. Een van de taken is het vaccineren van baby's en peuters/kleuters tegen o.a. difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Haemophilus influenzae en pneumokokken. Verder algemene controle van bijvoorbeeld heupen, indalen van testikels, ogen (scheelzien) en groei (lengte en gewicht). Daarnaast wordt de ontwikkeling (kruipen, zitten, staan en lopen) gevolgd onder andere via het Van Wiechenschema. De wijkverpleegkundige bespreekt daarnaast zaken als (borst)voeding en opvoeding.

Geschiedenis en organisatie

Aan het einde van de 19e eeuw groeide de behoefte van de samenleving om de gezondheid van de bevolking te verbeteren en ziekten te voorkomen. In 1901 werd daarom in Den Haag het eerste consultatiebureau geopend. Kruisverenigingen speelden in op de behoeften van zuigelingen en hun moeders en richtten op eigen initiatief de eerste consultatiebureaus op. Het consultatiebureau is een typisch Nederlandse instelling.

Het consultatiebureau wordt op verschillende manieren georganiseerd. Soms is het consultatiebureau onderdeel van een thuiszorgorganisatie en soms vallen de consultatiebureaus onder regie van de gemeenten. De aangeboden zorg is echter in principe op alle consultatiebureaus hetzelfde omdat er wordt gewerkt met landelijk vastgestelde protocollen en werkafspraken.

Het consultatiebureau is gratis en voor alle kinderen van 0-4 jaar toegankelijk, ook als zij of hun ouders niet verzekerd zijn of illegaal in Nederland verblijven. Ouders zijn niet verplicht om naar het consultatiebureau te gaan, een bezoek aan het consultatiebureau is vrijwillig.

Wie werken er op het consultatiebureau?

Op het consultatiebureau werken een consultatiebureau-arts, een verpleegkundige en een assistente samen. En CB-arts kan een basisarts zijn, maar is steeds vaker een arts die een speciale opleiding heeft gevolgd: een jeugdarts. De verpleegkundige heeft een HBO opleiding verpleegkunde gevolgd en daarnaast vaak ook nog een vervolgstudie gericht op de jeugdgezondheidszorg.

De assistent zal je kindje meten en wegen bij binnenkomst en de gegevens noteren in het dossier en in het groeiboekje. Verder is zij vaak verantwoordelijk voor het maken van de afspraken.

De CB-arts houdt samen met de verpleegkundige de gezondheid en ontwikkeling van je kindje in de gaten. Daarbij is de arts meer gericht op de medische kant en de verpleegkundige neemt meer het opvoedkundige voor haar rekening. Beide disciplines zullen elk consult een aantal dingen bekijken, zoals hoe je kind groeit, hoe de ontwikkeling van de motoriek en de spraak verloopt, hoe het eetpatroon is en hoe het gedrag. De arts verricht elke keer een lichamelijk onderzoek. Het vaccineren wordt door zowel de arts als de verpleegkundige gedaan.

Natuurlijk gaan de arts en de verpleegkundige ook in op de vragen die bij jou leven. Zo heb je misschien vragen over (borst-)voeding, slapen, veiligheid en opvoeden. Wanneer je uitgebreide vragen hebt of je zit met een ingewikkeld probleem dan is er ook de mogelijkheid om dit bij jou thuis te bespreken. Tijdens dit zogenaamde “huisbezoek” komt de verpleegkundige thuis langs om samen met jou een probleem in kaart te brengen en die hulp op te starten die op dat moment nodig is. De mensen van het consultatiebureau kunnen je zonodig verwijzen naar de huisarts of een specialist.

Consultatiebureaus video's