Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Arbo-diensten

Arbodienst

De Nederlandse arbodienst helpt werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De wettelijke arboverplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever meestal niet over beschikt. De arbodienst adviseert daarom en neemt taken van de werkgever over op het gebied van:

- Arbeidsomstandigheden
- Verzuimbegeleiding
- Reïntegratiebegeleiding
- Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Met de invoering van de nieuwe wetgeving ( 1 juli 2005) zijn er drie varianten denkbaar voor de werkgever om invulling te geven aan zijn preventie -en verzuimbeleid.

- De werkgever kan ervoor kiezen externe (arbo-)deskundigen voor bepaalde taken in te huren, in samenwerking met eigen medewerkers die als deskundige bepaalde taken uitvoeren.
- De werkgever kan ervoor kiezen om een interne arbodienst in te stellen.
- De werkgever kan een contract met een externe arbodienst afsluiten.
- Indien de werkgever besluit de arbodienstverlening zelf vorm te gaan geven moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Er moet instemming zijn van de werknemers, via de cao of via de vertegenwoordiging van werknemers (OR of Personeelsvertegenwoordiger (PVT))

- De werkgever dient voor de beoordeling/toetsing van de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) een gecertificeerde deskundige in te schakelen
- De werkgever dient altijd voor de (ziekte)verzuimbegeleiding van zijn werknemers, het arbeidsomstandighedenspreekuur, het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en de aanstellingskeuringen, een geregistreerde bedrijfsarts in te schakelen.

Arbo-diensten video's


Arbo-diensten nieuws

Links over Arbo-diensten

Arbo-advies.nl

Arboportaal.nl