Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Zoeken naar Sociaal-maatschappelijk werk in Friesland

FRIES SAMENWERKINGSVERBAND UITKERINGSGERECHTIGDEN

Keetwaltje 1
8921EV, LEEUWARDEN
Telefoon: 058-2139992
De Vereniging Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU is de provinciale bundeling van belangenorganisaties van uitkeringsgerechtigden. Doel van het FSU is: Verbetering van de positie van Friese uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima door middel van een gebundelde belangenbehartiging....

KATHOLIEK STEUNP MAATSCH ACTIVERINGSWERK

Bonifatiusplein 21/A
8911JT, LEEUWARDEN
Telefoon: 058-2130046
Geloven op maandag Solidair Friesland, Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk (KSMA). ‘Geloven op maandag’ is het motto van Solidair Friesland. Het geeft aan dat het geloof een inspiratiebron is voor het leven van elke dag en voor een actieve inzet voor mens en samenleving. Solidair...

MIKS WELZIJN

Brugstraat 1
8501EV, JOURE
Telefoon: 0513-414593
Wat ons betreft staat niemand alleen. Daarom spannen de medewerkers van Miks zich dagelijks in voor het welzijn van alle inwoners van de gemeente Skarsterlân en senioren in de gemeente Lemsterland. Onze deur staat open voor iedereen. Wanneer u hulp of advies wilt, wanneer u zich zorgen maakt over...

PARTOER CMO FRYSLÂN

Westersingel 4
8913CK, LEEUWARDEN
Telefoon: 058-2348500
Partoer CMO Fryslân is het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in de Provincie Fryslân. We verzamelen en leveren kennis en informatie voor beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op de gebieden welzijn en zorg. We vervullen een vraagbaakfunctie voor gemeenten en maatschappelijke organisaties....

PRAKTIJK ALIEKE VAN KALSBEEK

Raai 198
9202HX, DRACHTEN
Telefoon: 0512-525006
Iedereen heeft te maken met verlieservaringen. Naast het overlijden van mensen om ons heen zijn er veel meer vormen van verlies. Zoals een scheiding, een verbroken contact, veranderende intieme relaties, verlies van werk, verlies van gezondheid of een grote teleurstelling van andere aard. Al deze situaties...

TOF VAKANTIES

Oedsmawei 28/B
9001ZJ, GROU
Telefoon: 0566-622058
TOF vakanties organiseert vakantieweken voor mensen met een verstandelijke beperking. Het betreft vakanties voor kinderen, volwassenen en ouderen. Sommige vakantiegasten hebben ook een lichamelijke handicap. De vakanties worden begeleid door vrijwilligers. De organisatie van de vakantieweken is in...