Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


LIMOR WOONVOORZIENING GREIDHOEK

LIMOR WOONVOORZIENING GREIDHOEK
Greidhoek 10
9642GS VEENDAM
Telefoon: 0598-615111
Email:

Info

Als professionele organisatie staan we klaar voor mensen die door allerlei omstandigheden zich (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen redden. Uitgangspunt bij de ondersteuning en begeleiding is het hervinden van eigen kracht en mogelijkheden. Altijd met respect voor ieders eigenheid. Er wordt gestreefd naar een zekere mate van zelfredzaamheid, naar rehabilitatie. Dat is waar LIMOR voor staat. Deze missie wordt gerealiseerd door cliƫnten weer zo zelfstandig mogelijk te laten of te leren functioneren op verschillende (leef)gebieden, hen te helpen de regie over hun leven uiteindelijk zelf ter hand te nemen. Dat kan als men eerst zelf nieuwe ambities formuleert, succeservaringen kent en zo langzamerhand de greep op het eigen leven weer terugkrijgt. LIMOR is een erkende en gecertificeerde zorgaanbieder in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland.

Op de kaart