Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


SOCRATES ADVOCATEN

SOCRATES ADVOCATEN
Vredelaan 6
1318AS ALMERE
Telefoon: 036-5298800
Email:

Info

Huwelijken en andere duurzame relaties worden helaas maar al te vaak beƫindigd met strijd en frustraties. Vaak hebben partners een eigen advocaat ingeschakeld dan wel een bemiddelaar die niet bij machte was het proces te begeleiden, waardoor teleurstellingen en frustraties uit het huwelijk niet zijn weggenomen. Heel regelmatig leiden scheidingen tot hoog oplopende emoties van boosheid, onbegrip, frustraties of familiedrama's.

Vaak is men jarenlang niet on speaking terms laat staan in staat om het contact te herstellen.

Wij boeken goede resultaten om dit onheil te voorkomen door middel van Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor de scheidingsmelding.

Door hier wel zorgvuldig bij stil te staan, komt het acceptatieproces beter op gang. Dit is niet altijd een makkelijke klus voor de partners.

Bemiddeling geeft echtgenoten de kans het huwelijk te beƫindigen op een respectvolle en verantwoordelijke wijze. Bij bemiddeling gaan de echtgenoten niet op zoek naar het conflict, maar naar de oplossing. Het uiteindelijk doel is dat er een win-win-situatie ontstaat. Oftewel, beide echtgenoten dienen er beter van te worden. Als de partners kinderen hebben zullen ook die kinderen erbij gebaat zijn. De bemiddelaar stelt zich altijd neutraal en onafhankelijk op. Er is veel aandacht voor partners in hun eventuele rol van ouders. Als ouders in staat zijn de gevolgen van de echtscheiding in harmonie en overleg te regelen, zullen de kinderen minder nadelige gevolgen van het uiteen gaan ondervinden.

De afspraken die ouders maken tijdens de bemiddeling zijn duurzamer. Als een bemiddelaar niet in staat is de ouders op korte termijn door het proces van de scheidingsmelding proces heen te helpen, omdat de (emotionele) problemen onoverkomelijk zijn, dan zal de bemiddeling onderbroken dienen te worden voor de tussenkomst van een deskundige op een ander terrein. Dit gebeurt niet vaak. De scheidingsbemiddelaar werkt in een dergelijk geval nauw samen met bijvoorbeeld een (kinder-)psychologe.

De voordelen van bemiddeling zijn niet gering. U dient daarbij tevens te denken aan veel lagere kosten die bemiddeling met zich meebrengen. Verder bepalen de echtgenoten het resultaat en niet een rechter. Bovendien zijn de bemiddelings- gesprekken niet openbaar, zodat de vertrouwelijkheid van bemiddeling is gewaarborgd.

Op de kaart