Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


OPLEIDING SPORTMASSAGE FRIESLAND

OPLEIDING SPORTMASSAGE FRIESLAND
Pelikaanstraat 18
8916AE LEEUWARDEN
Telefoon: 058-2131302
Email: thomvdsloot@planet.nl

Info

De basisopleiding voor een sportmasseur begint bij de cursus sportmassage/verzorging. De naam sportmassage is gekozen omdat er naast het masseren ook aandacht wordt besteed aan verzorging (EHBSO, tapen en bandageren). Deze vaardigheden moeten vooral in de sport veelvuldig toegepast worden, vandaar het voorvoegsel “sport”.

Bij een groot gedeelte van de theorie, met name bij anatomie en fysiologie, wordt gebruik gemaakt van de Latijnse benamingen. Het is de bedoeling dat ook thuis een aantal uren wordt besteed aan de bestudering van die theorie en aan het oefenen in de praktijk.

De opleiding sportmassage/verzorging is gericht op het kunnen voldoen aan de minimumeisen voor het theoretische en praktische deel van het NGS-examen of het examen van de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage, de NESM.

Op de kaart