Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


ALG NED GEHANDICAPTEN ORG ANGO

ALG NED GEHANDICAPTEN ORG ANGO
Kwinkenplein 43
9712GX GRONINGEN
Telefoon: 050-3141684
Email: noord@ango.nl

Info

De Ango is een algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een functiebeperking en chronisch zieken.

De Ango is actief onder de namen Ango en Handicap.nl (de fondsenwervingsorganisatie van de Ango). Handicap.nl organiseert jaarlijks de nationale collecte Handicap.nl.

De Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan, als gevolg van een functiebeperking of chronische ziekte. De Ango doet dit vanuit de praktijkervaring van de leden door te informeren, adviseren en door individuele hulp en collectieve belangenbehartiging.

Op de kaart