Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


KINDERFYSIOTHERAPIEPRAKTIJK THOM

KINDERFYSIOTHERAPIEPRAKTIJK THOM
Prof. Molkenboerstraat 26a
6524 RP NIJMEGEN
Telefoon: 024-3222876
Email: info@kinderfysiotherapie-thom.nl

Info

Wij zijn een praktijk voor kinderfysiotherapie en wij behandelen kinderen van 0-18 jaar. 0-2 jarigen worden aan huis behandeld in Nijmegen en dorpen in de nabije omgeving van Nijmegen.
Peuters, kleuters en oudere kinderen worden in onze praktijk behandeld. Soms bezoeken wij ook het kinderdagverblijf, de school of de instelling waar uw kind komt.

Kinderen moeten vanaf de geboorte heel veel leren. Bij de meeste kinderen gaat dit vanzelf en spelenderwijs, op een heel natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek (senso-motoriek). Beide vormen een belangrijke voorwaarde om zich verder te ontwikkelen en op alle domeinen/ontwikkelingsgebieden goed te kunnen functioneren.

De kinderfysiotherapeut vindt het een uitdaging om met kinderen te werken en hun juist zo te stimuleren / te begeleiden dat bewegen plezier geeft en uitdagend kan worden. De kinderfysiotherapeut werkt in een kindvriendelijke ruimte met spelmateriaal dat voor kinderen geschikt is. Aan huis neemt de kinderfysiotherapeut, indien nodig, materialen mee voor het kind en de ouders.

Op de kaart