Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


EMPASELECT

EMPASELECT
Tingietersstraat 1
8601WJ SNEEK
Telefoon: 0515-484999
Telefax: 0515-484998
Email: info@empaselect.nl

Info

Empaselect is kort gezegd het reïntegratiebedrijf van Empatec. Sinds een paar jaar zijn we een zelfstandige bv. Sindsdien hebben we ons netwerk enorm verbreed. Empaselect werkt samen met bedrijven uit bijna alle sectoren. We trainen, begeleiden en plaatsen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor een specifiek bedrijf of specifieke sector. Daarvoor hebben we verschillende instrumenten: Begeleid Werken, Detachering en Leerwerkplekken. Ook ontwikkelen we voor gemeenten speciale projecten.

Hoe gaan we te werk? Allereerst meten we interesses en capaciteiten van werknemers in ons Test- en Trainingscentrum. Maatwerk staat daarbij voorop, het doel is iedere keer hetzelfde: een plek op de arbeidsmarkt. Uit dit onderzoek blijkt welke sector de werknemer aanspreekt en hoe hoog zijn arbeidsproductiviteit is. Voor mensen die nog aan het arbeidsproces moeten wennen hebben we stage- en leerwerkplekken. Anderen kunnen met een loonkostensubsidie Begeleid Werken en komen bij de werkgever in dienst. Ook detacheren we mensen. Zij blijven dan bij ons in dienst en alleen de gewerkte uren worden in rekening gebracht.

Empaselect: maatwerk staat voorop

Op de kaart