Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


K & D TRAINING EN COACHING

K & D TRAINING EN COACHING
Wijdesteeg 9
9001AJ GROU
Telefoon: 0566-620870
Email: info@kiezenendelen.nl

Info

Een reïntegratietraject bestaat bij K&D allereerst uit een aantal intake gesprekken. Vervolgens wordt er een trajectplan op maat gemaakt. Uiteraard leveren wij maatwerk met betrekking tot de begeleiding. Bepalend voor de begeleiding is vorm en duur. Er kunnen trainingen gevolgd worden voor persoonlijke ontwikkeling. Individueel wordt bepaald wat er nodig is. Scholing kan onderdeel uitmaken van het traject. Wij werken vanuit tweesporenbeleid. Deze twee sporen zijn scholing en zorg. Het eerste spoor bevat onderdelen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en educatie. Het tweede spoor biedt professionele begeleiding in de vorm van coaching en supervisie voor het bereiken van je doelen.

Onze unieke werkwijze, die vooral gericht is op persoonlijke begeleiding aangevuld met trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, zorgt voor een goed en blijvend resultaat. We zijn gespecialiseerd in het werken met mensen die psychosociale problemen en/of stagnaties hebben, overspannen zijn of een burn-out hebben. We geloven in het vermogen van ieder mens om zich na verwonding te herstellen, dan wel zich creatief aan te passen. Veel mensen hebben baat bij langdurige en individuele ondersteuning. Verder houden we ons ook bezig met verzuimbegeleiding. Hiervoor kan een traject op maat worden gemaakt.

Om effectief te kunnen werken is het belangrijk dat mensen effectief kunnen omgaan met zichzelf en anderen. Dat betekent dat zij inzicht in zichzelf in de eigen kwaliteiten en beperkingen krijgen. Inzicht in hoe ze omgaan met feedback en met machtsverhoudingen. Inzicht in de manier waarop ze zelf zin geven aan wat ze doen. Het is belangrijk dat wat je doet overeenstemt met dat wat je wilt doen, zodat je vanuit je kracht en bezieling werkt.

Wij geloven dat succesvol instromen in een functie niet mogelijk is zonder persoonlijke verandering. Een verbetering van de persoonlijke effectiviteit geeft een krachtige impuls aan de kwaliteit van werken. Ons streven is om aan mensen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. Persoonlijke ontwikkeling en authenticiteit (jezelf zijn) en zelfmanagement zijn de verbindende factor in al onze diensten, zowel in training, coaching, loopbaanbegeleiding, verzuimbegeleiding als in re-integratietrajecten.

Wij zijn van mening dat het geven van een sollicitatietraining pas nut heeft als dit ook echt nodig is. Tijdens de sollicitatietraining wordt het sollicitatiegesprek geoefend om hiermee vertrouwd te raken en het zelfvertrouwen te vergroten. Men leert zich op een positieve manier te presenteren naar de werkgever. Tijdens outplacement kan er begeleiding in de vorm van persoonlijke coaching zijn. Wij kunnen dan ook contacten onderhouden met de werkgever over het functioneren van de cliënt. Wij kijken hierbij dan ook altijd in de eerste plaats vanuit de behoeftes van de cliënt.

Op de kaart